Szczepan Petrulewicz - 1890 r.

Grób Szczepana Petrulewicza, zmarłego, jak podaje napis inskrypcyjny, 25 grudnia 1890 roku, w wieku lat 42, znajduje się w odległości zaledwie kilkunastu metrów od kapliczki cmentarnej, tuż przy alejce do niej wiodącej. Twórca nagrobka, używając białego, jednolitego marmuru, wykonał posąg Matki Bożej ubranej w długą, swobodnie opadającą ku ziemi szatę. Postać stoi bosymi stopami na prostokątnym postumencie ponad półmetrowej wysokości, lekko przechylona na swoją lewą stronę opiera łokieć na marmurowym słupie, przypominającym kłodę drewna, sięgającym aż do postumentu. Na złożonej dłoni Maryja opiera lekko pochyloną głowę o twarzy sprawiającej wrażenie uśpionej. Po lewej stronie (patrząc od frontu) umieszczono marmurową tablicę inskrypcyjną przymocowaną do betonowego sześcianu zwieńczonego górną częścią krzyża (ramiona i górna część belki pionowej). Tablica, zawierająca oprócz informacji o zmarłym także jego zdjęcie, kształtem i materiałem, jakiego użyto do wykonania, wydaje się pasować do takiegoż samego kształtu płaskorzeźbionego od frontu postumentu. Nie można jednak ustalić, czy tablica została przeniesiona i w jakim celu, czy może celowo umieszczona obok, na materiale gorszego gatunku.