Stanislaw Krzesicki - 1893 r.

Grób Snisława Krzesickiego to wykonana z różowego piaskowca, pionowa płyta z inskrypcją, zwieńczona pordzewiałym żeliwnym krzyżem z ukrzyżowanym Chrystusem. Zakończenia ramiona jak i dołu krzyża dobione ornamentyką roślinną. Grób ten nie posiada ogrodzenia. Napis inskrypcyjny na tablicy z piaskowca informuje:


„Ś. P.
Stanisław
Krzesicki
żył lat 48
zm. 1893 r.”