Maciej Bzura - 1924 r.

Spośród grobów garjewskiego cmentarza wyraźnie swoim pięknem wyróżnia się nagrobek Macieja Bzury, wykonany w Warszawie na Bródnie przez W.Niedziołka - o czym głosi napis na jego bazie. Na podmurówce wznosi się zawierający napisy inskrypcyjne cokół, zwieńczony wspaniałym krzyżem. Całość wykonana w piaskowcu i ogrodzona drewnianym płotkiem. W najwyższej części nagrobka, w polu pod wieńczącym całość krzyżem, umieszczono wykonaną w porcelicie fotografię zmarłego. W części środkowej, oddzielonej od pozostałych wystającymi gzymsami umieszczono napis:

„Ś.P.
Maciej
Bzura
przeżywszy lat 59
zm. dn. 20 czerwca
1924 r.”

Na bazie cokołu znajduje się dodatkowy napis, informujący o fundatorach nagrobka.

„Tę pamiątkę poświęcają
w nieutulonym żalu
żona i dzieci”