ks. Józef Butanowicz - 1930 r.

W kwaterze 7 szczególną inskrypcję umieszczono na pomniku, w którym spoczywa ciało ks. Butanowicza, jednego z grajewskich kapłanów:„Proboszcz parafii grajewskiej
prałat kolegiaty sejneńskiej
urodzony 1859
zmarł 13 listopada 1930 roku.
Ukochanemu pasterzowi-
wdzięczni parafianie.
Prosimy was bracia, abyście znali
tych, którzy pracują między wami
i którzy są przełożonymi waszymi
w Panu i napominają was, iż byście
ich bardziej miłowali dla ich pracy.
1 Tes 5, 12-13”   Powyższe słowa (druga część inskrypcji), pochodzące, jak to zostało zaznaczone, z Listu świętego Pawła do Tesaloniczan, stanowią swoiste nawoływanie skierowane do parafian, wśród których pracował ksiądz proboszcz, nawoływanie o szacunek należny tym, których posłał Chrystus dla pełnienia misji nauczycielskiej i pasterskiej.
   Przypomnijmy, że ks. Prałat J.Butanowicz był proboszczem grajewskiego kościoła w latach 1913-1930. Wielki i wspaniały patriota, wspaniały organizator i społecznik wrył się głęboko w pamięć mieszkańców przygranicznego Grajewa. To z jego inicjatywy i dzięki jego niespożytym wysiłkom pobudowano gmach domu parafialnego. W tym oto domu parafialnym postarał się ks. prałat o urządzenie olbrzymiej Sali, jaką niejedno większe miasto pochlubić się nie może. Sala ta pomieścić może do pięciuset siedzących osób, posiada piękne loże, galerję i scenę o ślicznej dekoracji. Jest to dziś u nas miejsce stałych większych zebrań parafjalnych i miejskich, miejsce odczytów, akademii i uroczystości narodowych  spełnia ona rolę siewcy kultury religijno-narodowej. Jest ona też miejscem rozrywek i zabaw godziwych.84 Uruchomił on również pierwszy w Grajewie kinematograf „Apollo”, gdzie wyświetlał filmy o tematyce narodowej i społecznej.
   Swoją pracą i zaangażowaniem w problemy miejscowej ludności pozyskał ją do końca, tak że jego pogrzeb 17.XI.1930 roku zgromadził setki mieszkańców Grajewa, przedstawicieli władz, organizacji oraz wojska, którzy z nieukrywanym żalem żegnali swojego pasterza.