Jan Mysłowski - 1881 r.

Grób Jana Mysłowskiego, zmarłego 7 sierpnia 1881 roku znajduje się w 5 kwaterze. Samo miejsce złożenia ciała zmarłego nie posiada żadnej płyty nagrobnej (jedynie ziemia bez kwiatów), otoczone jest specyficznym metalowym płotkiem, utworzonym przez okrągłe przęsła biegnące nisko nad ziemią, wsparte na rogach mogiły na pionowych metalowych słupkach. U wezgłowia zmarłego, poza ogrodzeniem, stoi żeliwny krzyż żebrowany z roślinną ornamentyką i niewielką postacią w długiej szacie ze złożonymi rękami, umieszczoną na przecięciu ramion krzyża. Sam krzyż stoi na trzech sześcianach ustawionych od najszerszego do najwęższego. Ostatni z nich jest wyższy od pozostałych i zawiera napis inskrypcyjny następującej treści:„Jan Mysłowski
uczeń Liceum Krzemienieckiego
jubilat doktór Uniwersytetu
Wileńskiego
żył lat 75
umarł dnia 7 sierpnia 1881
Pogrążona w smutku żona
wraz z dziećmi prosi
o westchnienie do Boga”Grób Jana Mysłowskiego, chociaż mało komu znany, jest jednym z najciekawszych, najbardziej interesujących pomników na terenie grajewskiej nekropolii. Pomniki, nagrobki takie, jak opisany wyżej, były wyrabiane dla całej okolicy w słynnej podówczas hucie hrabiego Karola Brzostowskiego w Sztabinie koło Augustowa.79 Być może także ten został wykonany w tym sławnym zakładzie produkcyjnym, dostarczającym wyrobów wysokiej klasy artystycznej i materiałowej.