Jan Cołański - 1878 r.

Grób Jana Cołanskiego, zmarłego 9 stycznia 1878 roku, podobnie jak większość najstarszych zabytków sztuki sepulkralnej cmentarza grajewskiego, znajduje się w pobliżu kaplicy cmentarnej, w kwaterze oznaczonej numerem 5. Cały grób ma postać metalowej tablicy znacznych rozmiarów, przykrywającej miejsce, w którym złożono szczątki doczesne świętej pamięci Jana. Płyta, wystająca nad powierzchnię ziemi zaledwie kilka centymetrów, w górnej części posiada krzyż łaciński bez figury Chrystusa i bez zdobień, zaś w czterech rogach symetryczne motywy kielichów kwiatowych sprawiających wrażenie punktów przytwierdzenia płyty do ziemi. Około połowy centralnego obszaru nagrobka zajmują wklęsłe litery tworzące napis inskrypcyjny:„Tu leży Ś. P.
Jan Cołański
najlepszy mąż i ojciec
przeżywszy lat 60
umarł d. 9 stycz.
1879 r.
spokój jego duszy
pozostała żona z dziećmi
tę pamiątkę poświęcają”